Vi har flyttat till Gällstad

Vi har flyttat till större och bättre lokaler i Gällstad.

Vår nya adress är:
Trikågatan 2
523 60 GÄLLSTAD