Installatör - Värmepumpar från Thermia

Teckna serviceavtal för bättre effektivitet och livslängd

Genom regelbunden service kan du säkerställa din värmepumps effektivitet och livslängd samt minimera risken för oväntade fel eller driftstopp. Som en extra trygghet erbjuder vi dig ett serviceavtal anpassat efter ditt behov.

Servicebesöket utförs av våra certifierade värmepumpstekniker som kontrollerar värmepumpens alla funktioner samt mätning av kylkretsen, serviceprotokoll bifogas.

Läs mer